» Så här röstar du! |

Välkommen till EasyVote

Svenska Elektrikerförbundets digitala valsidor

Logga in här med ditt personnummer och
ditt mobiltelefonnummer (Samma som du har registrerade hos Svenska Elektrikerförbundet)